EMAK FAN ANONİM ŞİRKETİ olarak uygulamakta olduğumuz “ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” faaliyetlerimiz kapsamında çalışanlarımızın daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında çalışmalarını sağlamak, doğal kaynakları ve enerjiyi verimli kullanarak ve kirliliği önleyerek gelecek nesillere daha temiz daha yaşanabilir bir çevre bırakabilmek amacıyla;

·         Tüm kazaları meslek hastalıklarını çevresel zararları ve uygunsuzlukları önleyen etkin bir sistem kurmayı ve sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi;

·         İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere uymayı, bu konuda yeni yayınlanacak mevzuata uyuma öncelik vereceğimizi;

·         Ölçülebilen performans göstergeleri oluşturarak düzenli denetimlerle izlemeyi;

·         Mümkün olduğunca ölçülebilir yıllık İSG hedefleri belirlemek ve bu hedefleri tüm çalışanlar ile paylaşarak toplam katılımı teşvik etmek yoluyla hedefleri gerçekleştirmeyi;

·         Gözle görülür bir liderlik ve net bir sorumluluk gerektiren destekleyici bir kültür oluşturmayı;

·         Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerini önceden tespit ederek ortadan kaldırmayı,

·         Tüm İSG risklerini belirleyip acil durum prosedürlerini düzenli güncellemeyi;

·         Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı ve bunun için hedefler belirleyip izlemeyi;

·         Çalışanlarımıza ve hizmet sunduklarımıza daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ve hizmet alma ortamı sunmayı;

·         Teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri takip ederek performansını sürekli iyileştirmeyi;

·         Atıkların geri kazanımını ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini;

·         Farkındalığın artırılmasını ve bireysel sorumluluk kazandırılmasını;

·         Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek başta çalışanlar olmak üzere toplumun her kesiminde bilinçli bir “sağlık ve güvenlik kültürü” nün oluşmasına ve yerleşmesine katkıda bulunmayı;

·         Çalışanlarımızı İş Sağlığı ve Güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir İş Sağlığı Güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,

·         İlgili tüm yasal mevzuata ve uygulanabilir diğer standartlara uyum için çevre boyutlarını, iş sağlığı ve güvenliği risklerini proaktif bir biçimde yönetmeyi;

·         Tüm paydaşlar ile etkin bir iletişim kurarak belirlenen amaçlara tüm çalışanların güvenli davranışları ve katkılarıyla ulaşabileceği bilincini yaygınlaştırmayı;

·         Bu İSG politikası kapsamında, sürekli gelişmeyi sağlayabilmek, politika gereklerinin yerine getirilmesi ve şartlara göre revize edilmesi amacıyla gerekli çalışmaları yürütmeyi;

·         Politikaları sürekli gelişme anlayışı içerisinde yönetim tarafından düzenli olarak gözden geçirmeyi;

·         İş kazalarını kontrol altına almak amacıyla eğitimler planlamak ve bu doğrultuda personeli bilinçlendirmek ve gerekli tedbirleri alarak sürdürülebilir İSG yapısı oluşturmayı ve sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi taahhüt eder.

Kuruluşumuz çalışanları olarak bizler yukarıda belirtilen ilkeler ışığında işimizi sürekli geliştirmeyi, iyileştirmeyi, kanun, mevzuat ve diğer şartlara uymayı İSG Politikamız olarak taahhüt ederiz.

 

Shopping Basket